Czy oświadczenie sprawcy jest korzystne dla poszkodowanego?

W Wielkiej Brytanii, tak jak w Polsce, nie mamy obowiązku wzywać policji na miejsce zdarzenia, jeśli doszło do kolizji, tj. nie ma osób rannych ani ofiar śmiertelnych. Możemy zebrać dane pozostałych uczestników i rozpocząć proces odszkodowawczy. Czy takie rozwiązanie jest jednak korzystne dla osób poszkodowanych w zdarzeniu?

Oświadczenie sprawcy – zalety

Za największą zaletę przygotowania takiego oświadczenia można z pewnością uznać brak konieczności wzywania policji. Przyjazd mundurowych wiąże się z oczekiwaniem na ich przyjazd, a następnie pozostaniem na miejscu zdarzenia do zakończenia czynności. Należy liczyć się również z tym, że sprawca może zostać ukarany mandatem karnym. Co więcej, policjanci na własną rękę będą odtwarzać przebieg wypadku, więc mandat może otrzymać także druga strona. Wystarczy, że policja uzna, iż poszkodowany w jakiś sposób przyczynił się do powstania kolizji czy zwiększył jej skutki.

Kolejną korzyścią jest fakt, że oświadczenie jest dodatkowym dowodem pomagającym ustalić osobę winną spowodowania wypadku podczas procedury ubiegania się o odszkodowanie. Sprawca przyznaje się w nim do swojej winy, jednocześnie unikając konsekwencji prawnych i finansowych związanych z przyjazdem policji.

Oświadczenie sprawcy – wady

Musimy jednak spojrzeć na tą kwestię także z drugiej perspektywy. O ile w teorii spisanie oświadczenia może się wydawać bardzo korzystne, niesie ono ze sobą kilka zasadniczych wad:

  1. Nie jest dokumentem urzędowym – oświadczenie zostało stworzone przez uczestników kolizji, ale samo w sobie nie jest dokumentem urzędowym i nie zostało poparte stosownym potwierdzeniem (np. notatką policji).
  2. Zmiany oświadczenia – obie strony mogą zmieniać zakres uszkodzeń pojazdu po zdarzeniu. Oznacza to, że „przypisane” do kolizji mogą zostać powstałe już po nim szkody parkingowe czy inne usterki. Aby uniknąć takiej sytuacji warto wykonać zdjęcia uszkodzeń obu pojazdów na miejscu zdarzenia.
  3. Problemy z ubezpieczycielem – ze względu na brak oficjalnego dokumentu policyjnego potwierdzającego przebieg zdarzenia, ubezpieczyciel sprawcy może kwestionować czy dane uszkodzenia powstały w wyniku tej kolizji.
  4. Odwołanie winy sprawcy – sprawca może odwołać swoje wcześniejsze zeznania, np. powołując się na wywieranie presji przez drugą stronę czy stres. Co za tym idzie, jego ubezpieczyciel może kwestionować odpowiedzialność za wypadek oraz wstrzymać  wypłatę odszkodowania i rozpocząć proces wyjaśniania sprawy.

Warto wiedzieć, że przypadku, gdy wezwiemy policję, sprawca nie ma później możliwości zmiany decyzji o odpowiedzialności za kolizję. Dlatego jeśli będziemy uczestnikami takiego zdarzenia, warto na spokojnie przemyśleć jakie rozwiązanie będzie najlepsze dla nas i danej sytuacji.

Masz problem z odszkodowaniem za wypadek samochodowy czy kolizję? Skontaktuj się z nami!

how can we help you?

Contact us at the Consulting WP office nearest to you or submit a business inquiry online.

Looking for a First-Class Business Plan Consultant?