Kiedy nie mogę ubiegać się o odszkodowanie?

Wszystkim klientom doradzamy, by nie poddawali się w walce o odszkodowanie. Jest jednak kilka sytuacji, które uniemożliwiają lub znacznie utrudniają rozpoczęcie procesu. Sprawdź kiedy nie możesz ubiegać się o zadośćuczynienie z tytułu poniesionych szkód.

1. Przekroczenie terminu

Zgodnie z brytyjskim prawem, poszkodowany może rozpocząć postępowanie odszkodowawcze do 3 lat od daty wypadku. Jeśli przekroczymy ten termin, sprawa zostanie automatycznie odrzucona. Nieco inaczej sprawa wygląda w przypadku osób niepełnoletnich – jeśli rodzice czy prawni opiekunowie nie wystąpili o odszkodowanie w Twoim imieniu, możesz się o nie ubiegać do 3 lat od dnia ukończenia 18. roku życia.

2. Brak wystarczających dowodów

Sytuacja, w której nie mamy wystarczających dowodów, potwierdzających winę lub zaniedbanie  strony przeciwnej. Pamiętajmy, że ubezpieczycielowi sprawcy zależy na tym, by nie wypłacać odszkodowania – dlatego jeśli nie będzie jasnych dowodów jego odpowiedzialności za wypadek, prawdopodobnie rozpocznie ustalanie okoliczności zdarzenia na własną rękę. A wtedy może uznać, że zaniedbań nie było.

3. Złamanie przepisów

Chodzi o wszystkie te sytuacje, kiedy zostaliśmy poszkodowani w zdarzeniu, ale nie dostosowaliśmy się do obowiązujących przepisów. Czynnikiem wpływającym na zmniejszenie czy odmowę wypłaty odszkodowania może być np. wtargnięcie na pasy czy nadmierna prędkość. Jak już wspomnieliśmy wcześniej – firmy ubezpieczeniowe nie są skore do wypłaty odszkodowań, dlatego dokładnie będą sprawdzać czy ich klient ponosi całkowitą winę za szkodę.

Problem z uzyskaniem odszkodowania mogą mieć także osoby, które były pasażerami w samochodzie sprawcy, a kierowca nie miał uprawnień do kierowania pojazdem lub był pod wpływem alkoholu czy środków odurzających.

4. Mała kwota odszkodowania

Jeśli wysokość odszkodowania nie wyniesie więcej niż £1,000, sprawa zostanie zakwalifikowana jako drobne roszczenie. W tej sytuacji sąd nie nakaże sprawcy pokrycia kosztów Twojego prawnika. Zalecamy, aby postępowanie rozstrzygnąć przez small-claims court – organem sądowym, który rozstrzyga sprawy między prywatnymi stronami.

Co warto wiedzieć?

Wiele osób rezygnuje z wszczęcia postępowania odszkodowawczego z obawy o to, że sprawa będzie trwała bardzo długo i konieczne będzie rozstrzygnięcie jej w sądzie. Od wielu lat zajmujemy się odszkodowaniami i wiemy, że w rzeczywistości wygląda to inaczej. Ubezpieczyciele obawiają się przejścia sprawy na drogę sądową, bo to pochłania czas oraz pieniądze.

Wyjątkiem może być sytuacja, w której ubezpieczyciel sprawcy uzna, że na podstawie dostarczonych dowodów nie może uznać winy swojego klienta. Rozstrzygnięcie w sądzie może mieć też miejsce wtedy, gdy niemożliwe będzie ustalenie kwoty odszkodowania poprzez ugodę.

how can we help you?

Contact us at the Consulting WP office nearest to you or submit a business inquiry online.

Looking for a First-Class Business Plan Consultant?