Proces odszkodowawczy w UK - jak wygląda?

Wielu naszych klientów ma obawy odnośnie procesu odszkodowawczego. Jak to wszystko wygląda? Czy nie będzie zbyt skomplikowany? Ile będzie kosztował mnie nerwów? Aby rozwiać wszelkie wątpliwości i obawy, postanowiliśmy wyjaśnić krok po kroku całe postępowanie.

Krok 1: Zebranie informacji od poszkodowanego

Pierwszym krokiem zawsze jest zebranie informacji od poszkodowanego, dlatego warto się do tego przygotować. Nasz pracownik będzie potrzebował jak największej ilości informacji – odnośnie terminu zdarzenia, jego okoliczności, posiadanych dokumentów (np. wypisu ze szpitala), sprawcy czy ewentualnych świadków.

Krok 2: Przygotowanie dokumentacji

Na podstawie dostarczonych przez Ciebie dowodów i zeznań, przygotujemy odpowiednią dokumentację, która zostanie wysłana: Twojemu ubezpieczycielowi (jeśli jest to konieczne, np. w przypadku kolizji drogowej), firmie ubezpieczeniowej sprawcy zdarzenia. Ubezpieczyciel sprawcy może uznać winę swojego klienta lub odrzucić wszelkie roszczenia.

Krok 3: Komisja lekarska

Naszych klientów kierujemy na komisję lekarską. Orzeczenie wyda lekarz specjalizujący się w zakresie dolegliwości, które pojawiły się u Ciebie po zdarzeniu. Stawienie się na komisji lekarskiej jest obowiązkowe, gdyż takie spotkanie umożliwia: opisanie dokładnych zdrowotnych skutków zdarzenia, określenie perspektyw co do powrotu do pełnej zdolności czy pracy, ustalenie zasadnej kwoty odszkodowania. Takie orzeczenie będzie również niezwykle przydatne, jeśli sprawa zostanie skierowana do sądu.

Krok 4: Skierowanie dokumentów do strony przeciwnej

Ubezpieczyciel sprawcy otrzymuje raport z komisji lekarskiej oraz propozycję ugody z określoną wysokością odszkodowania (po ustaleniu tej kwoty wspólnie z Tobą). Ten etap może zakończyć się dwojako – firma osoby ponoszącej winę za zdarzenie zgodzi się na ustalone warunki lub nie (wówczas przechodzimy do kroku 5).

Krok 5: Rozprawa sądowa

Jeśli ubezpieczyciel sprawcy nie zgodzi się na proponowane warunki, konieczne jest rozpatrzenie sprawy przez sąd. Większość z nich kończy się jednak na ugodzie – rozprawa sądowa wiąże się ze zwiększeniem nakładów finansowych i czasowych, dlatego ubezpieczyciele zazwyczaj próbują dogadać się z poszkodowaną stroną za pomocą ugody.

Mamy nadzieję, że nasz krótki poradnik wyjaśnił pewne kwestie i pozbawił Cię obaw odnośnie procesu odszkodowawczego w Wielkiej Brytanii. Pamiętaj, że wszystkim naszym klientom zapewniamy pełne wsparcie na każdym etapie sprawy. Zawsze jesteśmy otwarci na Twoje pytania i staramy się na bieżąco informować klientów o kolejnych krokach. Jednocześnie nigdy nie podejmujemy ważnych działań, jeśli wcześniej nie skonsultowaliśmy ich z Tobą.

how can we help you?

Contact us at the Consulting WP office nearest to you or submit a business inquiry online.

Looking for a First-Class Business Plan Consultant?