Indywidualne ubezpieczenia w Wielkiej Brytanii

Wiele osób rezygnuje z ubezpieczenia, bo nie zdaje sobie nawet sprawy z tego na jakie okoliczności mogą się przygotować finansowo. Postanowiliśmy więc to dokładnie wyjaśnić. Specjalnie dla Was przygotowaliśmy mały przegląd polis oferowanych indywidualnym klientom w Wielkiej Brytanii.

Life Insurance

Ubezpieczenie na życie, obejmujące wypłatę odszkodowania za śmierć ubezpieczonego, a także na wypadek poważnej, śmiertelnej choroby. Life Insurance występuje w dwóch wersjach:

  • Whole of Life Assurance – polisa zawarta na czas nieokreślony, ważna przez całe życie ubezpieczonego, bez względu na moment jego śmierci.
  • Term Life Assurance – polisa na czas określony, często stosowana jako zabezpieczenie kredytu hipotecznego. Wypłata za śmierć ubezpieczonego nastąpi tylko wtedy, jeśli umrze on w trakcie trwania polisy.
Home Insurance

Home Insurance, zwane także Property Insurance jest ubezpieczeniem mieszkania lub domu. Chroni przed takimi zdarzeniami jak pożar, zalanie, uszkodzenia wskutek warunków atmosferycznych (np. wichura, grad, trzęsienie ziemi), a także przed włamaniem.

Home Insurance dzielimy na dwie podkategorie:

  • Building Insurance – ubezpieczenie samego budynku (okna, ściany, stropy, dach), może być poszerzone o dodatkowe elementy jak przybudówka czy garaż. Możliwe jest dokupienie Building Public Liability, które chroni osoby trzecie, np. gdy spadająca dachówka uszkodzi zaparkowane przy budynku auto.
  • Content Insurance – ubezpieczenie wyposażenia, które znajduje się w domu lub mieszkaniu. Polisę można rozszerzyć także o przedmioty, które są naszym mieniem, ale często zabieramy je z domu, np. smartfony, laptopy, biżuterię.
Vehicle Insurance

Ubezpieczenie kierowcy, które posiada dwie podstawowe wersje:

  • Third Party – polisa obowiązkowa, odpowiednik polskiego OC,
  • Comprehensive – odpowiednik połączenia polskiego OC i AC.

W razie zdarzenia drogowego, ubezpieczenie pokryje koszty spowodowanych przez nas uszkodzeń. W wariancie Comprehensive będziemy mieli także zapewnioną ochronę własnego pojazdu.

UWAGA: W Wielkiej Brytanii ubezpieczenie jest przypisane do kierowcy, a nie do pojazdu.

Critical Illness Insurance

Ubezpieczenie na wypadek ciężkich chorób. Jeśli u ubezpieczonego zostanie zdiagnozowany nowotwór, przejdzie on zawał czy konieczny będzie przeszczep, ubezpieczyciel wypłaci umowne odszkodowanie. Ta polisa ma na celu zapewnienie środków finansowych na leczenie i utrzymanie rodziny, w przypadku niezdolności do pracy ubezpieczonego.

Income Protection Insurance

Zabezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy w wyniku problemów natury medycznej. Towarzystwo będzie tak długo wypłacać należne kwoty (w formie renty), jak długo ubezpieczony będzie przebywał na zwolnieniu lekarskim. Polisa może obejmować szeroki zakres chorób, m.in. złamania kości, zapalenie wyrostka, astmę czy depresję.

50+

Ubezpieczenie Over Fifties to oferta skierowana dla osób w wieku 50-80 lat, jako alternatywa dla Life Insurance. Przy ubezpieczeniu 50+ nie jest wymagana analiza stanu zdrowia, a polisa obowiązuje aż do momentu śmierci ubezpieczonego. Towarzystwo rekompensuje koszty leczenia, a także wypłaca wartość polisy rodzinie w przypadku śmierci.

Travel Insurance

Ubezpieczenie tymczasowe, wykupywane na czas wyjazdu za granicę. Może obejmować takie zdarzenia jak opóźnienia lotu, odwołanie wycieczki, zgubienie bagażu, koszty leczenia czy transportu do kraju.

Pet Insurance

Czyli wspomniane wcześniej ubezpieczenie zwierząt. Taka polisa może pokryć koszty:

  • leczenia weterynaryjnego i leków,
  • leczenia osób lub uszkodzenia mienia w wyniku działań Twojego zwierzęcia,
  • wyrobienia nowych dokumentów przy wyjeździe za granicę, w przypadku ich zgubienia.

Towarzystwa oferują także m.in. wypłatę odszkodowania za śmierć zwierzęcia lub w przypadku konieczności odwołania wyjazdu w wyniku jego choroby.

Jak widzicie, w Wielkiej Brytanii znajdziecie dość szeroką ofertę ubezpieczeniową. Jeśli znajdujecie się po “drugiej stronie” i macie problem z uzyskaniem odszkodowania, skontaktujcie się z nami – z chęcią Wam doradzimy i wspólnie uzyskamy rekompensatę.

how can we help you?

Contact us at the Consulting WP office nearest to you or submit a business inquiry online.

Looking for a First-Class Business Plan Consultant?